Tác giả: Khởi Nguyễn - PT Gym 7 năm kinh nghiệm

Tác giả: Khởi Nguyễn - PT Gym 7 năm kinh nghiệm

Về tác giả: Khởi Nguyễn - PT Gym 7 năm kinh nghiệm

Tác giả Khởi Nguyễn bắt đầu tập gym vào tháng 10 năm 2012, sau 4 năm dù liên tục kiên trì, cố gắng nhưng chưa thấy sự thay đổi nhiều về vóc dáng và sức khỏe. Tiếp theo năm thứ 5 thì kết quả đã đến khi nhận ra tập gym cố gắng, kiên trì là chưa đủ để mang lại kết quả mà còn cần đến hiểu biết về dinh dưỡng là vô cùng quan trọng.

Tác giả Khởi Nguyễn bắt đầu học bằng PT Gym vào tháng 6 năm 2016 và bắt đầu hành trình làm nghề PT Gym từ thời gian đó đến hiện nay đã được hơn 7 năm kinh nghiệm làm nghề PT Gym.

Khởi Nguyễn - CEO, Leader FIT LIFE Private Gym

Bài viết bởi tác giả: Khởi Nguyễn - PT Gym 7 năm kinh nghiệm