Giá Thuê PT Gym Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng

Giá thuê PT Gym hiện nay được tính theo số buổi hay gói tập dao động từ 250.000đ đến 450.000đ hay 750.000đ và hơn 1 triệu/ 1 buổi tùy thuộc vào các yếu tố: mặt bằng, quy mô phòng gym, cơ sở vật chất, trang trí và trang thiết bị, quảng cáo, đội ngũ bán hàng... quyết định đến giá thuê PT gym đắt hay rẻ.

Giá Thuê PT Gym Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng

Giá thuê PT gym Cần Thơ bao nhiêu tiền?

Giá thuê PT gym Cần Thơ ở phòng tập cao cấp 600.000đ đến hơn 1 triệu/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 700.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Cần Thơ ở phòng tập trung cấp 450.000đ đến 750.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 500.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Cần Thơ ở phòng tập bình dân 200.000đ đến 300.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 300.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Cần Thơ tự do (freelancer) 350.000đ đến 550.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập (nếu có) 2 người khoảng 1 triệu/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Cần Thơ ở phòng tập riêng tư (private gym) 350.000đ đến 750.000đ/ 1 buổi. Miễn phí phòng tập.

Giá thuê PT gym Hà Nội bao nhiêu tiền?

Giá thuê PT gym Hà Nội ở phòng tập cao cấp 600.000đ đến hơn 1 triệu/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 700.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Hà Nội ở phòng tập trung cấp 450.000đ đến 750.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 500.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Hà Nội ở phòng tập bình dân 200.000đ đến 300.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 300.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Hà Nội tự do (freelancer) 350.000đ đến 550.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập (nếu có) 2 người khoảng 1 triệu/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Hà Nội ở phòng tập riêng tư (private gym) 350.000đ đến 750.000đ/ 1 buổi. Miễn phí phòng tập.

Giá thuê PT gym ở Đà Nẵng bao nhiêu tiền?

Giá thuê PT gym Đà Nẵng ở phòng tập cao cấp 600.000đ đến hơn 1 triệu/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 700.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Đà Nẵng ở phòng tập trung cấp 450.000đ đến 750.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 500.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Đà Nẵng ở phòng tập bình dân 200.000đ đến 300.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 300.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Đà Nẵng tự do (freelancer) 350.000đ đến 550.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập (nếu có) 2 người khoảng 1 triệu/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Đà Nẵng ở phòng tập riêng tư (private gym) 350.000đ đến 750.000đ/ 1 buổi. Miễn phí phòng tập.

Giá thuê PT gym Hải Phòng bao nhiêu tiền?

Giá thuê PT gym Hải Phòng ở phòng tập cao cấp 600.000đ đến hơn 1 triệu/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 700.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Hải Phòng ở phòng tập trung cấp 450.000đ đến 750.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 500.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Hải Phòng ở phòng tập bình dân 200.000đ đến 300.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập khoảng 300.000đ/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Hải Phòng tự do (freelancer) 350.000đ đến 550.000đ/ 1 buổi. Thêm phí thuê phòng tập (nếu có) 2 người khoảng 1 triệu/ 1 tháng.
Giá thuê PT gym Hải Phòng ở phòng tập riêng tư (private gym) 350.000đ đến 750.000đ/ 1 buổi. Miễn phí phòng tập.
"

PT gym NÊN là 1 nghề.
KHÔNG NÊN là 1 sản phẩm kinh doanh.

Khởi Nguyễn - PT Gym 7 năm kinh nghiệm | CEO, Leader - FIT LIFE Private Gym

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp giải đáp hết thắc mắc của mọi người. Chúc mọi người luôn đạt kết quả tốt nhất trên con đường tập gym của mình!

Tác giả: Khởi Nguyễn - PT Gym 7 năm kinh nghiệm

Đăng ngày 19 tháng 11 năm 2023
Lần cập nhật gần nhất: ngày 19 tháng 11 năm 2023
7 đánh giá

Kiến Thức Gym